header

Home

Remedial teaching

Cito-training

Bijles

Huiswerkbegeleiding

Wie is de Vos?

Tijden en tarieven

Handige Links

Contact

Bijles

Leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool en de brugklas van het voortgezet onderwijs kunnen bijles krijgen indien zij een achterstand hebben opgelopen of problemen ondervinden op een bepaald vakgebied.
Voor wiskunde en economie is bijles mogelijk tot en met 6 VWO.
Voor bijles komt een leerling minimaal 1 keer per week naar de praktijk en werkt daar onder persoonlijke begeleiding een uur lang aan een specifiek vak.

Tijdens de bijlessen ligt de nadruk niet alleen op vakinhoud maar ook op motivatie en aanpak. 
De begeleider plant en oefent samen met de leerling. Verder geeft de begeleider natuurlijk alle uitleg die nodig is. De bijles vormt meteen een vinger aan de pols voor het betreffende vak. De begeleider houdt de cijfers bij en zal ook blijven beoordelen of de bijlessen zinvol zijn, of er anders uitgelegd of gepland moet worden, of dat er naar een andere manier van begeleiding gezocht moet worden.  

Wat kan je verwachten:

  • het bespreken van vragen over de stof die gedurende de week bij de leerling opkwamen;
  • re-teaching: het kort herhalen van de stof van vorige week;
  • samen oefenen wat op dat moment voor school relevant is, of waar de hiaten zitten;
  • pre-teaching: uitleg van nieuwe stof;

Er is een duidelijk verschil tussen bijles en remedial teaching. Bijles houdt veelal een herhaling in van de geboden lessen, als er een leerachterstand is opgelopen.


logo
Ā© 2008 - 2009 Makusu