header

Home

Remedial teaching

Cito-training

Bijles

Huiswerkbegeleiding

Wie is de Vos?

Tijden en tarieven

Handige Links

Contact

Cito-training

Groep 8 van de basisschool is een bijzonder jaar.
De Cito-toets, een keuze voor een middelbare school, de musical en afscheidsfeesten: er komt een hoop op je af in groep 8!

De Cito-training zorgt ervoor dat leerlingen de basisschool goed afronden en met de juiste bagage naar de Brugklas gaan.
De belangrijkste leerstof van rekenen en taal passeert nog eens de revue. Er wordt uitgebreider stilgestaan bij hiaten en vragen. Dat zorgt voor zelfvertrouwen en een stevige basis. Van de leerling wordt een rapportage bijgehouden.


Doelstellingen:
* Goede basisvaardigheden: spellen, rekenen en begrijpend lezen
* Een reëel toetsresultaat
* Meer zelfvertrouwen
* Een zo hoog mogelijke Cito score


De training:
Tijdens de Cito-training wordt er uitgebreid geoefend met het maken van CITO-eindtoetsen. Er zal aandacht worden besteed aan: hoe een vraag gesteld wordt, waar je op moet letten, welke gegevens zijn belangrijk, hoe ga je om met middelen die hulp kunnen bieden. Er wordt uitgebreid ingegaan op de leerstof waar de leerling nog moeite mee heeft. Er wordt gebruikt gemaakt van officieel Cito materiaal.
Tijdens het voorgesprek zal in overleg met ouders en kind duidelijk worden in wat voor vakken er getraind zal worden.

logo
© 2008 - 2009 Makusu