header

Home

Remedial teaching

Cito-training

Bijles

Huiswerkbegeleiding

Wie is de Vos?

Tijden en tarieven

Handige Links

Contact

Tijden en Tarieven

Tijden:

Op woensdag en vrijdag vanaf 08.30 uur.
Er wordt in principe geen les gegeven gedurende de schoolvakanties van het basisonderwijs. In onderling overleg kan hier bij sommige leerlingen van afgeweken worden. Er kan ook gezocht worden naar extra lestijd indien er veel lesuitval is in een bepaalde periode (bijvoorbeeld in de periode maart-juni waarin veel vrije dagen voorkomen) en dit het leerproces schaadt.

Tarieven:

Onderzoek € 45,- per uur
Een onderzoek duurt gemiddeld 4 á 5 uur. Soms is het mogelijk een beperkt onderzoek te doen.

Individuele begeleiding € 45,- per uur
Dit is inclusief voor- en nawerk, materiaal, evaluatieverslagen.

Cito-training € 45,- per uur
Dit is inclusief voor- en nawerk, materiaal en rapportage.

Bijles € 30,- per uur

Huiswerkbegeleiding € 40,- per week
Dit houdt in: 2 keer 2 uur huiswerkbegeleiding per week.

Bijzondere werkzaamheden € 40,- per uur
Hierbij valt te denken aan bezoeken aan school, extra tussentijds overleg, lange telefoongesprekken enz.

    • Omdat de tijd voor uw kind gereserveerd is, moet bij verzuim de les doorbetaald worden. Indien op tijd voor de begeleiding wordt afgezegd, kan er eventueel naar een vervangende lestijd gezocht worden.
    • De rekeningen krijgt u mee aan het einde van iedere maand. U wordt verzocht deze binnen twee weken te betalen.
    • De tarieven zijn gebaseerd op het advies van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teaching.


     

logo
© 2008 - 2009 Makusu